آخرین خبر از گاشربروم یک زمستانی: فقط 450 متر تا قله مانده!

8 مارس 2012 – پنج شنبه 10 و 30 دقیقه به وقت محلی – دقایقی پیش، وقت صبحانه در اتریش، گرفرید گوشل ( از تیم بین المللی صعود زمستانی گاشربروم یک) خبر داد که :" ما در فاصله 450 متری زیر قله پنهان هستیم، فکر می کنم می توانیم به قله صعود کنیم. بعدا تماس می گیرم!" " خیلی آرام پیش می رویم، چون تمام وسایل لازم برای عبور از کوه و فرود از سمت شمال را با خودمان حمل می کنیم."  این مکالمه تنها 2 دقیقه طول کشید.

منبع : http://www.gerfriedgoeschl.at/?p=1622