گروه كوهنوردی پامچال تاكستان (تات)
طبیعت سبز حق همه انسانهاست.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من


 

كمی فراتر از یک دهه گذشته و همزمان با اوج گرفتن صعودهای کوهنوردان ایرانی به قلل مرتفع هیمالیا ،پامیر و ... ایده صعود یکی از دیواره های مطرح دنیا در بین دیواره نوردان این مرز و بوم شکل گرفت . فعالیت در منطقه ترانگو كه در قراقروم پاكستان واقع است، بعنوان بهشت دیواره نوردان دنیا همواره یکی از رویاهای سنگنوردان ایرانی بوده و هست و اکنون پس از گذشت سالیان دراز گروهی از برجسته ترین دیواره نوردان ایرانی در حركتی خودجوش و مستقل قصد دارند در تابستان سال جاری، این رویا را به واقعیت تبدیل نموده و برج بی نام (Nameless) ترانگو را بعنوان سرسخت ترین و برجسته ترین برج منطقه ترانگو صعود نمایند و بدین طریق ایران را به جمع 12 کشور دنیا که موفق به صعود این قله شده اند، اضافه نمایند.

قطعاً چنین فعالیتی در سطح بین المللی از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در كنار خطرات و مشقاتی كه در پی دارد در صورت كسب موفقیت میتواند افتخاری ملی و آغاز دوران جدیدی از عرصه دیواره نوردی كشور را پدید آورد . هیئت كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران برای تمامی اعضای این تیم آرزوی موفقیت و سلامتی دارد . در فایل ضمیمه روند تمرینات و اردوهای آمادگی تیم برج بی نام ترانگو، تاریخچه  و معرفی مجموعه برجهای ترانگو و رزومه اعضای تیم ارائه میگردد.

تشکر از جناب کاوه کاشفی جهت ارسال مطلب

ازوبلاگ : گروه کوهنوردی آوا

روند تمرینات و اردوهای آمادگی تیم برج بی نام ترانگو:

برای این منظور از شهریورماه سال 19 و طی فراخوانی توسط هسته اولیه گروه)متشکل از آقایان گرامی،بلند اختر و ...( از دیواره نوردان فعال

کشور برای شرکت در اردوهای آمادگی این برنامه دعوت به عمل آمد که در نهایت 91 نفر در این اردوها شرکت نموده و تاکنون که هفت

برنامه در این راستا اجرا گردیده همگی این نفرات بطور مستمر شرکت داشته اند. صعود و شب مانی بر روی دیواره پل خواب-صعود دیواره

یافته-صعود مسیر پیتون دیواره بیستون-صعود زمستانه قله دماوند-صعود آبشار یخی نوا-صعود زمستانه دیواره لجور و گشایش مسیر بر روی

دیواره پل خواب از جمله برنامه هائی است که تا کنون اجرا شده و دو برنامه گشایش مسیر بر روی دیواره سنگسر سل سمنان و همچنین صعود

یکی از خط الراسهای البرز مرکزی نیز در دو ماه آتی اجرا خواهد شد. نکته جالب توجه در خصوص این اردوها حضور ترکیبی از کوهنوردان

جوان و باتجربه می باشد که همگی یکدل و یکرنگ درجهت نیل به هدفی واحد تلاش می کنند.

تاریخچه و معرفی مجموعه برجهای ترانگو:

برجهای عظیم ترانگو در منطقه قراقروم پاکستان از منحصر به فرد ترین و مشگل ترین اهداف دیواره نوردی دنیاست . دستیابی به قلل این

ستونهای سنگی عظیم مستلزم صعود دست کم 1000 متر مسیر عمودی در ارتفاع بالای 5000 متر است. همین ویژگی برجسته است که

صعود این قلل را با وجود ارتفاعی حدود 6000 متر همتراز و یا حتی دشوارتر از بسیاری قلل بالای 8000 متر قرار می دهد. چنین صعودهائی

مستلزم توانائی جسمی و فنی و روحی بالائی است که معدود کوهنوردانی تاکنون بدان دست یافته اند.

کسانی که مسیر کمپ اصلی کی 2 ,گاشربرومها و برودپیک را طی کرده اند توده عظیم سنگی مشهور به برج ترانگو را مشاهده کرده اند که از

یخچال بالترو سر برآورده است. برج های ترانگو ، یک گروه رویایی از برجستگی های سوزنی هستند که در قسمت شمال یخچال بالتورو در

ایالت بالیستان درشمال پاکستان و در منطقای با نام گیلگیت واقع شده اند . برج ها قسمتی از برجستگی های بالتورو - موزتاق هستند و در

حقیقت در بخشی از رشته کوه های قراقروم میباشند . برج بزرگ ترانگو با ارتفاع ۶۸۲۶ مرتفع ترین این برج هاست . شایان ذکر است که رخ

شرقی برج بزرگ ترانگو تقریبا به عنوان مرتفع ترین دیواره عمودی روی زمین شناخته می شود .

برج بی نام ترانگو) Trango Nameless Tower )

برج بی نام) Nameless ( از جمله بزرگترین دیواره های دنیاست که در مجموعه برج های ترانگو قرار دارد. تاسال 1975 که این منطقه به

روی کوهنوردان بسته بود سالها بود که هیچ صعودی بر روی این دیواره ها انجام نگرفته بود تا اینکه یک گروه قدرتمند بریتانیائی در دومین

تلاششان بر روی برج بی نام در سال 1976 موفق به صعود این دیواره شدند تا سال 1987 که برج بی نام از مسیری جدید توسط یک تیم

یوگسلاو صعود شد این دیواره صعودی دیگر را به خود ندید. برج اصلی ترانگو ) ۶۸۲۶ متر( نخستین بار در سال 1977 توسط چهار کوهنورد به

نامهای Galen Rowell, John Roskelly, Kim Schmitz Dennis Hennek از ساده ترین مسیر آن که در رخ غربی برج قرار

دارد صعود شد.

علی رغم دشوار و پیچیدگی این صعود یکی از ویژگیهای برجسته صعود برج ترانگو امنیت بالاتر آن نسبت به صعود بسیاری قلل بالای هفت و

هشت هزار متری است. در طول سالهای زیادی که از صعود برج های ترانگو میگذرد تا کنون فقط دو گمشده روی جبهه شمالی برج بزرگ

ترانگو وجود داشته و تلفات دیگری گزارش نشده است .

رزومه افراد حاضر در اردوها:

حسن گرامی)سرپرست(-تهران

مدرس درجه 3 سنگنوردی و صعودهای ورزشی

مسئول فنی باشگاه کوهنوردی آرش و اولین جشنواره گشایش مسیر ایران

گشایش مسیر های متعدد در دیواره های پل خواب-سنگسر سل-بیستون-

علم کوه و ....

حسین بلنداختر )مسئول فنی(-تهران

مربیگری درجه دو سنگنوردی -مربیگری درجه سه : کوهپیمایی، یخ و برف و صعودهای ورزشی

مسئول فنی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

صعود 1 مسیر بر روی دیواره علم کوه و گشایش مسیرهای مختلف بر روی دیواره پل خواب,علم کوه و ...

صعود قله 4931 متری لنین در کشور قرقیزستان

حاج سید ساعد نجفی- کرج

صعود قلل ۶316 متری آرنگومای چین-آرارات-شاه داغ

صعود دیواره بیستون – پل خواب – لجور – علم کوه) 1بار( و ...

صعود خط الرأس دماوند به علم کوه

صعود زمستانی قلل دماوند , علم کوه , سبلان و ...

عباس محمدی-اراک

مربی درجه ۸ سنگنوردی و صعودهای ورزشی و مربی درجه 3 غارنوردی

عضو و مربی تیم ملی سنگنوردی

صعود ۶ مسیر بر روی دیواره علم کوه و گشایش مسیرهای مختلف بر روی دیواره های لجور,بیستون,سنگسر سل و ...

صعود قله 4391 متری لنین و همچنین صعود تا کمپ سوم قله برودپیک

حسین )شهرام( عباس نژاد-رودهن

مربی درجه ۸ سنگنوردی و صعودهای ورزشی-درجه 3 غارنوردی و برف و یخ و کوهپیمائی

صعود مسیرهای مختلف بر روی دیواره علم کوه) 1مسیر(

صعود مسیرهای مختلف بر روی دیواره اخلومد بیستون و یافته و ...

صعود زمستانی دیواره شاخک علم کوه و ..

مهدی فرهادی -تهران

مربی درجه 3 سنگنوردی و کوهپیمائی

صعود دیواره های علم کوه) ۸ مسیر( , بیستون , لجور و ...

پیمایش خط الراسهای جوپار , اشترانکوه , الوند-قزل ارسلان)زمستانه( و ...

صعود زمستانی قله دماوند)یال داغ-آبگرم و جنوبی( و ...

صعود قله 4696 متری خانتنگری از جبهه شمالی

سعید محمودی-تهران

داور درجه 3 صعودهای ورزشی

صعود دیواره های علم کوه) ۸ مسیر( , بیستون , یافته و ...

صعود زمستانی قلل دماوند,سبلان و ...

صعود بسیاری از قلل بالای 1666 متر البرز

حمید امیری-کرمانشاه

صعود دیواره علم کوه) 3 مسیر( و دیواره های لجور , بیستون , یافته و ...

پیمایش کامل غار پراو) 3 بار(

صعود زمستانه سن بران , قلل الوند و قزل ارسلان و ...

شرکت در تیمهای امداد و نجات در غار پراو , علم کوه و ...

حمیدرضا شفقی-تهران

مدرس درجه 2 سنگنوردی طبیعت و یخ و برف-مدرس درجه 3 صعودهای ورزشی

مسوول کمیته فنی گروه کوهنوردی هفت خوان کرج-مسوول بخش ناوبری کمیته کوهنوردی فدراسیون و ...

گشایش مسیرهای مختلف در دیواره های پل خواب , علم کوه و ...

صعود دیواره های علم کوه , بیستون, لجور , یافته و ...

علی کریمی-تهران

مربی درجه 3 سنگنوردی طبیعت و صعودهای ورزشی

صعود به قلل دماوند، علم کوه، زردکوه )شاه شهیدان( و ...

گشایش مسیر بر روی دیواره تزرجان و شرکت در برنامه گشایش مسیر دیواره غربی علم کوه

صعود دیواره های پل خواب , لجور , بیستون, علم کوه و ...

مجتبی ثقفی-کرج

مربی درجه 3 سنگنوردی طبیعت و صعودهای ورزشی

دارای مقام قهرمانی کشور در رشته های سنگنوردی, یخ نوردی و درای تولینگ

صعود دیواره های علم کوه) ۸بار( , بیستون , لجور و ...

سر طراح مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشوری از سال ۲۸ تا کنون

پژمان زعفری-اراک

صعود زمستانی خط الراس اشترانکوه-صعود زمستانی قله آرارات و ...

صعود انفرادی دیواره علم کوه)مسیر 2۸ لهستان و مسیر ایتالیایی ها(

گشایش مسیر در دیواره های سنگسر سل و بیستون

صعود بسیاری از مسیرهای دیواره های بیستون و لجور

سید محمد میرمطهری-کرج

صعود مسیرهای مختلف بر روی دیواره پل خواب-بیستون و ...

صعود آبشارهای یخی خور , هملون , نوا

صعود زمستانی قلل علم کوه و دماوند

صعود زمستانی بسیاری از قلل البرز غربی و مرکزی

فرشاد میجوجی

گشایش مسیرهای مختلف بر روی دیواره های سنگسر سل,قلعه بن , گرمابدشت و ...

صعود دیواره علم کوه) ۶بار(, بیستون, لجور و...

دارای دو عنوان سومی مسابقات سنگنوردی کشور

صعود قلل دماوند , شاه البرز , علم کوه و ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
چهارشنبه 30 فروردین 1391

پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات