زانو درد بهای تمرین بیش از حد

                          تمرین بیش از حد علت مهم درد زانو در میان جوانان

آگاهی روزافزون در مورد نیاز به حفظ  تناسب بدن ، جوانان( 20 تا 40 سال) را برانگیخته است تا اقدام به انجام فعالیت بدنی   نظیر دو آرام، پیاده روی و تمرین در باشگاه ها به صورت شدید کنند. پزشکان اشاره می کنند که آن روی دیگر قضیه این است که این شدت منجر می شود گروه زیادی از جوانان به زانودردهای مزمن دچار شوند.

بااینکه روش های کنترل زانودرد در میان افراد مسن به خوبی مستند شده است، فیزیوتراپیست ها به نیاز به آگاهی افراد جوان تر از نحوه کنترل زانودرد تاکید می کنند. دکترها همچنین می گویند داشتن درد ثابت به این معنی نیست که زانو بر اثر فعالیت های شدید آسیب خواهد دید.


تنظیم روال منظم

پزشکان اتفاق نظر دارند که زانو درد گروه سنی جوان تر شایع ترین نوع زانودرد در طبابت پزشکی ورزشی بالینی است. دکتر م. مانجوناتا متخصص پزشکی در بیمارستان ویوکاناندا ( هند) می گوید:" افراد جوانی که زندگی پرجنب و جوشی دارند کم کم درد خفیفی را در پشت کاسه زانو یک یا هر دو پا احساس می کنند. چنین افرادی ممکن است نیاز داشته باشند روال منظم روزانه شان را تنظیم کنند.

بقیه مطالب درادامه

از وبلاگ : کوه نوردی ورزش و سلامتی