تبلیغات
گروه كوهنوردی پامچال تاكستان (تات) - مطالب سعید رحمانی
گروه كوهنوردی پامچال تاكستان (تات)
طبیعت سبز حق همه انسانهاست.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 

 

لطفا برای بزگتر دیدن كلیك كنید

به نام خدا

صعود به قله سفیدكوه بویین زهرا

برای صعوبه سفیدكوه به محض خروج ازشهرابگرم به طرف اوج سمت چپ واردجاده ی روستایی میشویم حدودا بعداز20دقیقه رانندگی درسمت راست جاده به تابلویی برمیخوریم كه روی ان روستای امامزاده نوشته شده است واردجاده خاكی منتهی به روستای امامزاده می شویم جاده با گریدرراه سازی دردست تعمیر است ساعت 50/7دقیقه رانشان می دادكه ماشین جلوی امامزاده كه یكی ازنوادگان امام موسی كاظم(ع)متوقف شدیم زمستان*سال گذشته مسیرصعودراشناسایی كرده بودیم ساعت10/8دقیقه ازیك شیب نسبتاتندی صعودرااغازكردیم بعدازیك ساعت و 10دقیقه به ارتفاع قله مشرف به روستارسیدیم كه برای صعودقله سفیدكوه بایدیك فرودراازكوه تامحل تقسیم ابهاپایین میرفتیم ساعت10صبح بودكه دریك فضای سرسبزی برای صرف صبحانه اتراق كردیم تاقله ی یك فرازوفروددیگربایدانجام می دادیم تابه یال صعودبرسیم بعدازصرف صبحانه اماده حركت شدیم درمسیرصعودهیچگونه چشمه وجویباری دیده نمیشدجزتكه های برف به جامانده اززمستان كه به خاطرسرمای منطقه به طور پراكنده دردره ها ونزدیكی های قله دیده می شد.

ساعت30/11دقیقه به قله زیباوقطعه زمینی نسبتامسطح  روی ان رسیدیم روستاهای زیبای اوج وخودشهراوج نیز ازان بالادیدنی است دراطراف قله پرسه ای زدیم وقصدبازگشت راداشتیم كه بادتندی باامدن ابرهاوزیدن گرفته بوددراین نقطه بهاریك مقداردیرترشروع میشود وسبزه ها بارنگهای روشن فسفری كه حكایت ازرویش تازه انها داشت جلوه ی خاصی پیداكرده بود هنگام بازگشت مجبوربودیم همانند وقت صعودچندین صعودوفرودراداشته باشیم تابه ارتفاع بالای روستای امامزاده رسیدیم ونقطه ی پایین روی یال نزدیك به امامزاده چای كوهی بسیاری روییده بودكه اعضای تیم مشغول چیدن انهاشدند ودرضمن به استراحت مختصری نیزپرداختندساعت3بعدازظهربودكه بعداز یك صعودموفق امیز به طرف شهرمان بازگشتیم 0

اعضا تیم1-حاج ابوالفظل طاهرخانی2-حسین اقاطاهرخانی3-فرج حاج شعبان 4-علی رحمانی خطاط5-سعید رحمانی حاجعلی

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
یکشنبه 25 اردیبهشت 1390

       

لطفا برای بزرگتر دیدن تصاویركلیك كنید

به نام خدا

دوروز با طبیعت

طبق برنامه پیش بینی شده باشگاه روز 16 و 17 تیم با اعضا خانواده ساعت 6 صبح روز 16 اردیبهشت عازم استان گیلان شدیم . ساعت 10 صبح بود كه به منطقه زیبای قلعه رود خان رسیدیم ترافیكی سنگین از ماشین ها تردد اعضا را مشكل كرده بود اعضا جوان تیم از میان ترافیك ماشین ها شركت كننده به زحمت خود را به قلعه دیدنی رساندند استقبال بیش از حد مردم رونقی به بساط دست فروشان داده بود و قیمت ها نیز تصاعدی صعود كرده بود دیگر از آن حال و هوای بكر و تازه و ارامش سابق خبری نبود صدای آب و پرندگان در لابه لای هیاهوی دستفروشان ومردم گم شده بوددر این روزها بهترین وقت دیدن طبیعت قلعه رودخان وسط هفته وابتدایی صبح است كه ازدیادمسافر خبری نیست ساعت 4بعدازظهربه طرف شهرتاریخی ماسوله حركت كردیم مكانی رابرای شب مانی خانواده رزوكرده بودیم بعداز استقراردرمحل كه هتل اپارتمانی نویدبوداعضاخانواده برای دیدنشهرتاریخی ماسوله كه یادگارمبارزان مردان جنگلی ومیرزاكوچك جنگلی است رفتندروز17اردیبهشت اعضاتیم ساعت 50/6دقیقه صعودبه منطقه ییلاقی لنندیزراشروع كردندبعدازدوساعت ونیم ساعت 9صبح به چشمه رسیدیم مسیربسیارزیباودیدنی است درختان سر سبزوهوای لطیف بهاری وابهای جاری انقدرزیبایی وجاذبه دارندكه غم وغصه های دنیاوكدورتهاوخستگی راازكوله بارزندگی بیرون بریزدلحظات ومناظرتعریف كردنی نیستندوفقط باید تجربه كردوادراك انها تنهااز طریق تجریه شخصی حاصل میشودوبس0

ساعت 9صبح كنارچشمه بساط صبحانه به همت اعضاتیم پهن شده بودنان وپنیر وچائی نیز دران فضاوارتفاع مزه خاص خودش راداردیك صبحانه نیست بلكه مائده اسمانی است بعداز صرف صبحانه گروه اماده شناسایی مسیرصعودبه قلعه كله قندی واسمان كوه شدیم شناسایی باموفقیت انجام شد ساعت یك بعدازظهربودكه اعضاتیم به هتل رسیده بودند وبعد از صرف ناهار ساعت 45/2دقیقه هتل وشهر ماسوله رابه مقصد تاكستان ترك نمودیم وساعت 8به تاكستان رسیدیم ودوباره صعودی دیگر00000000

اعضاتیم ا قایان1-عباس اقا كاظم لو2-حاج ابوالفظل طاهرخانی3-حسین اقا طاهرخانی مهم4-فرج فرش فروش 5-سعید رحمانی حاج عین الله 6-حبیب رحمانی 7-سعیدرحمانی حاجعلی

خانمها1-خانم معصومه طاهرخانی2-خانم سلیمانی3-خانم ازاده رحمانی4خانم بیتا طاهرخانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

     

برای بزرگتركردن تصویركلیك كنید

داماش یكی از روستا های ییلاقی بسیار زیبا و دارای چشم اندازهای بی نظیر گیلان می باشد كه این روستا در ارتفاع برف داشت كه با چندین نفرات به بالاترین قله آن صعود كردیم و در پایین درختان سر سبز و دامنه ها تماماَ سرسبز و بكر بود گشتی در اطراف و داخل روستا زدیم ولی فصل گشودن گلهای سوسن چلچراغ نبود گل سوسن چلچراغ یكی از نادر ترین گل های جهان می باشد كه این گل فقط در داماش و یك منطقه در كشور آذربایجان وجود دارد و در فصل گشودن گل كه خرداد ماه میباشد بازدید كننده زیادی دارد و همچنین آب معدنی داماش در این منطقه می باشد مسیر صعود از لوشان به شهرك جیرینده و بعد به داماش می رسیم كه با مینی بوس از لوشان تا داماش 1.15 دقیقه می باشد كه تماماَ سر بالایی می باشد مسیر برگشت كه یك مسیر بسیار سرسبز و جنگلی وبكر می باشد از داماش تا بره سر 25 كیلومتر می باشد و تمام سر پایینی می باشد و از بره سر تا رستم اباد كه 50 كیلومتر  می باشد با مناظری بی نظیر می باشد گروه پامچال با سر پرستی آقایان كاظم لو و حسین آقا حدود 60 نفر به صورت خانوادگی و با 3 مینی بوس و دو سواری انجام گرفت.

نوع مطلب : گزارش، 
برچسب ها : گل گشت،
          
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390

           

لطفابرای بزرگترکردن تصاویر کلیک کنید

صعودبه قله رامند شهرستان بوئین زهرا

قله رامند تک قله ای با بیش از2500مترارتفاع در جنوب تاکستان قرارداردواز نظرتقسیمات کشوری در شهرستان  بو ئین زهرا می باشدواز یکی ازقله های زیبا وسرسبزاستان قزوین است 0

جمعه مورخه 2/2/90ساعت7صبح به قصد صعود به طرف روستای یزن به راه افتادیم ساعت8صبح ازمیان روستا به سرچشمه بسیارزیبایی رسیدیم که محل تقسیم اب می باشدبعد از40دقیقه پیاده روی ازمسیرمعدن ابتدای باغهای روستا پاکوب کوه رو ی یال سمت چپ قله را به مقصد رسیدن به قله پیمودیم شیب تندی بود که نفس اعضای تیم را می گرفت مناظر زیبای درون دره وشکوفه درختان ورطوبت بارش باران شب گذشته زیبایی دلچسبی به دامنه داده بودبارسیدن به یال اول قله نمایان شدوبعد ازنوشیدن چای وخوردن چند عدد میوه مجددابه طرف قلعه به راه افتادیم که در نزدیکی قله در چندین نقطه برف زمستان حضور مقاومت نشان داده بودوبا بودنش جلوه خاصی به طبیعت داده بودبرف سرددرکنارگلهای وحشی وسر سبزی کوه واقعآدیدنی بودساعت20/10دقیقه که به قله  کوه رسیدم دره را که نگاه می کردیم ارام ارام از مه پر میشود ومناظر رویایی فراوان در طبیعت دیده می شد بعد از گرفتن چند عکس یادگاری از مسیری دیگرکه طولانی تروزیبا تربود فرودامدیم چشمه های اب ودیوارهای بلنداطرف این مسیر رابا ابهت ساخته بودساعت 20/1دقیقه بودکه کنار چشمه ابی نشستیم تا لبی تر کنیم ومقدارغذایی که با خود اورده بودیم خوردیم ویاد دوستانی که همیشه در صعوددرکنارشان بوده ایم سلامتی انهارااز خداوند منان خواستیم تا توفیق همراهی دوباره به ما بدهد .

    

ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش، تصاویر گروه، 
برچسب ها :
          
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

               

برای دیدن تصاویر بزرگتر لطفا كلیك كنید

بنام خدا

 قله سبزه پوش  یا ارناب یكی از كوههای زیبای استان قزوین است كه در مسیر اتوبان قزوین تهران در سمت چپ اتوبان روبروی نیروگاه شهید رجایی با اقتدار فراوان خود نمایی می كند تیم 4نفره ما روز جمعه به مقصد صعود این قله ی زیبا به طرف روستای وندر حركت نمودیم ساعت 8از روستا از راه پاكوب موازی با رودخانه به طرف قله رفتیم كه حدود ساعت 30/10 به قله رسیدیم دامنه كوه مناظر بسیار زیبا دارد خصوصا دیدن كوه های پر از برف شاه البرز سیالان خشجال و همینطور قله های ناز و كهار چشمه های و رود خانه پر از آب دامنه این كوه جلوه خاصی به آن داده است باید عرض كنم در نزدیكی قله این كوه امامزاده ای مدفون است كه گروهی برای زیارت به آنجا می روند و ساعت 3بعداز ظهر از روستا به مقصد شهرمان حركت نمودیم.گروه تیم عبارت از1حاج ابوالفضل حاج حمدالله 2فرج فرش فروش3سعید الکتریکی4سعیدحاج علی

نوع مطلب : گزارش، تصاویر گروه، 
برچسب ها :
          
سه شنبه 30 فروردین 1390

               

            جهت بزرگتر دیدن تصاویر لطفا كلیك كنید.ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه، تصاویر گروه، 
برچسب ها :
          
چهارشنبه 24 فروردین 1390

       

                     جهت بزرگتر دیدن تصاویر كلیك كنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
دوشنبه 8 فروردین 1390

         

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
شنبه 7 اسفند 1389


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


پیوندها
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :